Tietosuojaseloste

Tämä on HeiDidin asiakas­rekisterin ja uutiskirjeiden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 17.01.2018, viimeisin muutos 2.6.2021.

Verkkosivustomme osoite on: https://www.laplay.fi

Rekisterinpitäjä

HeiDidi, Y-tunnus 2884218-9
Valtatie 79 as 1, 90500 Oulu
0400 – 240 411
laplay@laplay.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Pesonen
Valtatie 79 as 1
90500 Oulu
0400 – 240 411
heidi.pesonen@laplay.fi

Rekisterin nimi

HeiDidi:n asiakas- ja uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: henkilö on rekisteröitynyt HeiDidi:n asiakkaaksi internet-osoitteessa www.laplay.fi, ostanut HeiDidi:n tavaraa ja/tai osallistuu HeiDidi:n järjestämään tilaisuuteen tai on tilannut uutiskirjeen laplay.fi sivustolta.

Rekisterin käyttötarkoitus on HeiDidi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitaminen, markkinointi- ja verkkopalveluiden hoitaminen, analysointi ja tilastointi ja tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja HeiDidin välilllä. Asiakastietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan ja uutiskirjeen tilaajien tiedot poistetaan rekisteristä tilaajaan pyynnöstä tai tilauksen loppumisen vuoksi. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää HeiDidi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen. Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää HeiDidi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

HeiDidi:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinhoitajalle.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Uutiskirjeen postituslistalle liittymisen ajankohta
  • Mahdolliset tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Mahdolliset tilausten seurantatiedot
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterin­pitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa LapLay -sylitaso tuotteen tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai ostaa jonkin muun tuotteen tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointi­kampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä, tilaamalla uutiskirjeen tai muulla vastaavalla tavalla.

Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Tietoja voidaan saada myös hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan HeiDidi:n käytössä, paitsi HeiDidi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta HeiDidi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyö­kumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin manuaalinen aineisto sijaitsee lukitussa tilassa.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää HeiDidi:n käyttäjätunnusta ja salasanaa järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Oikaisu­pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten. Kiellon voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. HeiDidi voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. HeiDidi vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pää­sääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Sivustollamme käytetään erilaisia evästeitä sivuston normaalin toiminnan mahdollistamiseksi, sivujen käytön analysointiin ja käytettävyyden kehittämiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeet ovat pieniä teksti­tiedostoja, jotka tallennetaan sivustolla vierailevan käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Evästeet eivät sisällä henkilö­tietoja, emme voi tunnistaa sinua niiden avulla eivätkä ne vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.

Google Analyticsin evästeiden avulla saamme tietoa mm. sivujen kävijämääristä sekä suosituimmista sisällöistä. Googlen ja Facebookin evästeiden avulla voimme myös näyttää sinulle mainoksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

Kaikkien tai vain kolmansien osapuolten evästeiden käytön voi estää oman verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa estää joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Lisätietoja evästeistä saat mm. seuraavista osoitteista:

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roska­viestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointi­kentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta automattic.com/privacy

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seuranta­evästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.